Rokling Údolím divokých psů

Krásný „výšvih“ z Vranče – Údolím divokých psů. Kdysi jsme tudy šlapali s lyžemi ke spodní stanici vleku Tatrapoma. Jdeš krásné mimo veškerý ruch, údolím, posloucháš ptáky a potok, který se v první části neustále vine podél cesty. Jde na něj krásně vidět a občas do cesty i přetéká.

Na cestu je lepší nastoupit až ca 300 metrů po asfaltové silnici. Nemusíte tak absolvovat podchod mostu a vyhnete se boudě, která stojí v cestě.

Ve druhé polovině, která začíná u spodní stanice lanovky (nad nádrží) se jde už vyloženě potokem. Po cestě jsou přítoky dalších pramínků a jdou krásně vidět cestičky, kudy chodí zvěř. První jsem si myslel. že to jsou traily, jak byly pěkně ušlapané.